fbpx
top

Uenighet mellom UDI og UNE om retur til Mogadishu

Rundt 200 asylsøknader fra Somalia er satt på vent, fordi byråkratene er uenige om hvorvidt avviste asylsøkere kan returneres til Mogadishu eller ikke. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) følger denne saken med interesse, og er svært kritisk til den avgjørelsen UNE fattet i stornemnda. – Vi er svært kritiske til avgjørelsen i stornemnda, fordi vi mener at situasjonen i Mogadishu og Sør-Somalia er såpass farlig at det er totalt uakseptabelt å åpne for retur dit, sier Sylo Taraku, konstituert generalsekretær i NOAS, til Aftenposten.no. – Jeg mener det er oppsiktsvekkende at UDI ikke er enig med UNEs vurdering av situasjonen, og dette viser hvor langt nemnda nå har gått i å legge seg på en restriktiv linje. Vi er veldig bekymret over dette, og håper at justisdepartementet i sin vurdering av saken har et syn som sammenfaller med UDIs, sier Taraku.

.