fbpx
top

UDIs vårkonferanse

I år omhandlet vårkonferansen til Utlendingsdirektoratet tema retur. NOAS var invitert til å holde innlegg etter UDI, statsråd Grete Faremo, Politiets utlendingsenhet (PU), International Organization for Migration (IOM) og Institutt for Fredsforskning (PRIO).

NOAS møter hvert år mange asylsøkere som har fått endelig avslag på sine asylsøknader. Vi har erfart at det kan være vanskelig å forstå at et avslag er endelig, og at det finnes mange gode grunner til dette. I presentasjonen vår satte vi derfor fokus på mennesket som får avslag og gikk i dybden på hvilke faktorer som innvirker på evnen til å forstå og akseptere avslaget.  Vi anbefaler norske myndigheter å benytte et tydeligere språk i sine vedtak og kommunikasjonen med asylsøkere, og særlig å satse flere ressurser på de gode tolkene.

Her er presentasjonen som generalsekretær Ann-Magrit Austenå holdt for NOAS: Forstå – aksept – retur.

Resten av presentasjonene fra konferansen og mer informasjon ligger her, på UDIs nettsider.