fbpx
top

UDI og UNE behandler Syria saker

UDI og UNE behandler nå asylsøknader fra Syria, etter at saksbehandlingen var stilt i bero i nærmere 14 måneder.

Den usikre sikkerhetssituasjonen i Syria er nye opplysninger som kan gi grunnlag for en ny vurdering av asylsøknaden. NOAS har fått signaler om at det har blitt gitt upresis informasjon om hva som kreves av den enkelte asylsøker for at opplysningene skal bli vurdert i saken.

NOAS ønsker å gjøre syriske asylsøkere oppmerksomme på at dersom de har et endelig avslag fra UNE, så de sende inn en omgjøringsbegjæring. Hvis man trenger bistand i den forbindelse kan man henvende seg til NOAS, eller direkte til UNE.

 

Les mer her fra UDI her

UDI og UNE behandler nå asylsøknader fra Syria – etter at saksbehandlingen var stilt i bero i nærmere 14 måneder.

 

Den usikre sikkerhetssituasjonen i Syria er nye opplysninger som kan gi grunnlag for en ny vurdering av asylsøknaden. NOAS har fått signaler om at det har blitt gitt upresis informasjon om hva som kreves av den enkelte asylsøker for at opplysningene skal bli vurdert i saken. UDI la i dag ut følgende link med informasjon om at det kreves en omgjøringsbegjæring for at asylsøknader med endelig avslag fra UNE skal bli vurdert på nytt: http://www.udi.no/Nyheter/2012/Asylsokere-fra-syrere/

NOAS ønsker å gjøre syriske asylsøkere oppmerksomme på at dersom de har et endelig avslag fra UNE, så må de henvende til NOAS, eller direkte til UNE, og be om at vedtaket blir omgjort.

Vi gir ellers følgende informasjon til syriske asylsøkere på forskjellige stadier av prosessen:

  1. Asylsøkere som hadde omgjøringsbegjæring inne til behandling i UNE da behandlingsstans inntraff 28. april 2011: På bakgrunn av den borgerkrigsliknende tilstanden i Syria (FN omtaler det
  2. Asylsøkere som har klage på UDI-vedtak liggende i UNE: På bakgrunn av den borgerkrigsliknende tilstanden i Syria (FN omtaler det som borgerkrig): Send inn tilleggsinformasjon til klage om hvorfor retur er utrygt for deg.
  3. som borgerkrig): Send inn tilleggsinformasjon til omgjøringsbegjæringen om hvorfor retur er utrygt for deg.
  4. Asylsøkere som har avslag fra UNE, men som ikke hadde sendt ny omgjøringsbegjæring til UNE da behandlingsstans inntraff 28. april 2011: På bakgrunn av den borgerkrigsliknende tilstanden i Syria (FN omtaler det som borgerkrig): Send inn omgjøringsbegjæring som beskriver hvorfor retur er utrygt for deg.