fbpx
top

– UDI må endre praksis.

Flere asylsøkere kan komme til å få opphold i Norge etter at Utlendingsnemda har omgjort en rekke asylvedtak fattet av Utlendingsdirektoratet.