fbpx
top

UDI må høre på barna

Utlendingsdirektoratet (UDI) bør bestemme seg for å intervjue barn selv om foreldrene nekter, mener NOAS. – Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem, i henhold til barnekonvensjonen. Spørsmålet er hva man skal vektlegge mest, sier avdelingsleder Sylo Taraku i NOAS. – Det er et dilemma, men her bør man vektlegge barnekonvensjonen i større grad enn foreldrenes rett til å bestemme over barna sine. Mange foreldre blir skremt av tanken på at UDI skal intervjue barna, og dermed setter de foten ned, ifølge Taraku. – Det er lett å forstå, men samtidig klarer man da ikke å oppdage torturtilfeller og heller ikke tilfeller der foreldrene er overgripere, for eksempel kjønnslemlestelse som også kan defineres som tortur. – Dersom UDI ikke vet hva barna har opplevd, risikerer barna å bli sendt tilbake til stedet der de har opplevd tortur. De får dessuten ikke en god nok oppfølging, sier Taraku.