fbpx
top

– UDI har for dårleg kunnskap

UDI har bestemt å sende ein velintegrert familie i Førde med to psykisk sjuke foreldre attende til Kosovo. Men familien er ikkje åleine. Ifølgje NOAS blir stadig fleire alvorleg sjuke asylsøkjarar sende ut av Norge etter at regjeringa for snart to år sidan strama inn grepet for å redusere tal asylsøkjarar. – Alt blir brukt for å rettferdiggjere eit avslag. Ein ser ikkje på om søkjaren har relle mogelegheiter for å få behandling ved retur, seier konstituert generalsekretær Sylo Taraku.

wer