fbpx
top

UDI feilinformerer

Aftenposten har nylig belyst situasjonen for familier der barn av asylsøkere som har fått opphold i Norge, er alene igjen i hjemlandet fordi mor eller far mangler jobb eller tjener for lite. Utlendingsdirektoratet (UDI), ved fungerende avdelingsdirektør Anne Kari Kollstrøm, anklager i et innlegg i går Aftenposten for å "misforstå" regelverket for familiegjenforening. UDI skriver: "Regelen om økonomisk underhold gjelder innvandrere som ikke har behov for beskyttelse." Personer som gis "beskyttelse", får det fordi de "står i en nærliggende fare for å miste livet eller bli utsatt for en umenneskelig behandling" (Utlendingslovens § 15). Det fremgår imidlertid av Utlendingsforskriftens § 25 at det kun er personer som har fått innvilget "asyl" som er unntatt fra et forsørgerkrav ved familiegjenforening. Det er altså ikke Aftenposten som misforstår, men UDI som feilinformerer om det regelverk det er satt til å håndheve.