fbpx
top

UDI fant seks avvik

Utlendingsdirektorartet (UDI) dukket uanmeldt opp på asylmottaket på Rapham. Resultatet ble seks pålegg om utbedring.

Les mer på GDs sider her