fbpx
top

Uavklart for Kosovo-albanere

Kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen uttalte 11. november til NRK Dagsnytt at søknadene til Kosovo-albanere som ønsker fortsatt opphold i Norge vil bli individuelt behandlet.

Kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen uttalte 11. november til NRK Dagsnytt at søknadene til Kosovo-albanere som ønsker fortsatt opphold i Norge vil bli individuelt behandlet.
Tre sentrale spørsmål står imidlertid ubesvart:

1. Hvilke kriterier legger UDI til grunn når de behandler de Kosovo-albanske flyktningenes søknader om asyl? Dette gjelder spesielt hvilke kriterier som gjelder for mulighetene til opphold på humanitært grunnlag.

2. Er fortsatt opphold kun aktuelt innenfor rammen av en asylsøknad, eller er det en åpning for forlengelse av midlertidig kollektiv tillatelse?

3. Vil Kosovo-albanere som får avslag på sin søknad om asyl komme inn under den samme støtteordningen for gjenoppbygging som Kosovo-albanere som reiser tilbake uten å ha søkt asyl?

Etter det NOAS erfarer er det stor usikkerhet blant Kosovo-albanere omkring mulighetene for forlenget opphold i Norge. Det er viktig at dette blir avklart, for å opprettholde et prinsipp om forutsigbarhet i saksbehandlingen.