fbpx
top

Uansvarlige og urealistiske innstrammingsforslag

Frp presenter i dag forslag fra en arbeidsgruppe som innebærer kraftige innstramminger i asylpolitikken og klare brudd med Norges internasjonale forpliktelser.

Mens Frp tidligere har vært utydelige på om de ønsker en asylpolitikk innenfor rammene av Norges konvensjonsforpliktelser, er de nå klare på at de ønsker en politikk som går på tvers av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

Asylpolitikken har blitt kraftig strammet inn det siste tiåret. Både Høyre og Arbeiderpartiet har lagt seg på ei svært restriktiv linje og gjennomført betydelige innstramminger. Dagens asylpraksis bryter på mange områder med FNs anbefalinger om hvem som skal ha beskyttelse.

– Frps utspill er et resultat av at det politiske klimaet på asylområdet er mye strammere enn tidligere. Når både Høyre og Arbeiderpartiet har lagt seg på ei linje med FN-stridig praksis, må Frp ty til større ytterligheter for å markere seg, sier generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå.

De to siste regjeringene har gjennomført så kraftige innstramminger at vi nærmer oss grensa for minimumskravene som følger av Norges internasjonale forpliktelser.

– I dag handler asyldebatten langt på vei om hvor mye vi kan stramme inn uten å bryte menneskerettighetene. Det humanitære aspektet og Norges ansvar som et rikt land i verden er perspektiver som får lite oppmerksomhet, sier hun.

Det er over 45 millioner mennesker på flukt i verden, og mindre enn en prosent av dem kommer til Europa. De landene som Frp vil at skal ta en større belastning, er de som allerede tar imot langt den største delen av verdens flyktninger.

– Forslagene Frp presenterer er ikke bare ulovlige etter dagens konvensjonsforpliktelser og helt urealistiske. De innebærer også en enorm ansvarsfraskrivelse. Norge tar i dag en veldig liten del av ansvaret for verdens flyktninger, og kan ikke dytte en enda større del av byrden over på dem som allerede bidrar mest, sier Austenå.

NOAS har laget en velgerguide hvor vi har vurdert partienes asylpolitikk. Dagens utspill fra Frp underbygger konklusjonene der. Presentasjonen viser at Frp, Høyre og Arbeiderpartiet står for en svært streng praksis på asylfeltet. Arbeiderpartiet vil videreføre dagens linje, Høyre vil stramme inn ytterligere, og Frp sier de vil sperre asylsøkere inne. De tre partilederne Jens Stoltenberg, Erna Solberg og Siv Jensen har kommet med ulike uttalelser hvor de knytter asylsøkere til kriminalitet og terror. Slik bidrar de alle til et debattklima hvor asylsøkere mistenkeliggjøres og respekten for menneskers rett til å søke beskyttelse undergraves.

Senterpartiet er delt i spørsmål om asyl- og flyktningpolitikk, mens SV, Venstre og Krf viser en tydelig vilje til å føre en asylpolitikk som respekterer FNs anbefalinger, og legger større vekt på hensynet til barnets beste.

Kontaktinformasjon:
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, tlf. 959 26 448
Mari Seilskjær, rådgiver i NOAS, tlf. 913 34 364