fbpx
top

Uansvarlig innstramning for tsjetsjenske asylsøkere

UDI vil heretter henvise de fleste tsjetsjenske asylsøkere til å søke tilflukt i andre deler av Russland. UDI tilsidesetter dermed anbefalingene fra bl.a. FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Amnesty International.

UDI vil heretter henvise de fleste tsjetsjenske asylsøkere til å søke tilflukt i andre deler av Russland. UDI tilsidesetter dermed anbefalingene fra bl.a. FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Amnesty International.
Felles pressemelding 6. mai 2004

Uansvarlig innstramning for tsjetsjenske asylsøkere

På bakgrunn av omfattende kontakt med Utlendingsdirektoratet vedrørende asylsøkere fra Tsjetsjenia, samt forestående møte mellom organisasjonene og UDI fredag 7. mai., har organisasjonene i fellesskap sendt et åpent brev til UDI.

I brevet reagerer organisasjonene sterkt på at UDI legger opp til å stramme inn praksis overfor flyktningene fra den verste menneskerettskrisen i Europa i dag. Fram til i høst har alle asylsøkere som kommer rett fra Tsjetsjenia fått opphold i Norge. Det er bemerkelsesverdig at Norge går inn for en drastisk innstramning samtidig som Sverige nylig har besluttet å innføre midlertidig beskyttelse for alle tsjetsjenere.

UDI vil heretter henvise de fleste tsjetsjenske asylsøkere til å søke tilflukt i andre deler av Russland. UDI tilsidesetter dermed anbefalingene fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), Amnesty International og den anerkjente russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, som nettopp mottok Nansenprisen for sitt arbeid. I sine interne rapporter bagatelliserer UDI problemene internflyktningene vil møte med de mest grunnleggende livsbetingelser (bostedsregistrering, husly, mat, skole og arbeid) og med forfølgelse og trusler fra russiske myndigheter og angrep fra ekstreme grupper.

UDI påpeker selv at de under sitt eget besøk i det sørlige Russland i november i fjor ikke snakket med en eneste tsjetsjensk internflyktning. Det er oppsiktsvekkende at et så tynt faktagrunnlag kan brukes for å tilsidesette den dokumentasjon som er samlet av både russiske og internasjonale organisasjoner gjennom flere år. Det er også oppsiktsvekkende med tanke på hvor alvorlige konsekvensene er for de desperate flyktningene som rammes.

Tsjetsjeniakonflikten har blitt marginalisert som politisk irrelevant av det internasjonale samfunn. Nå kan flyktningene fra konflikten heller ikke regne med beskyttelse i et av Russlands naboland. Det er en skam.

Kontaktpersoner:


Den norske Helsingforskomité, ved rådgiver Aage Borchgrevink – 90 75 11 50.
Flyktningerådet, ved prosjektkoordinator Anne Marit Austbø – 41 50 82 18.
NOAS, ved fagsjef Rune Berglund Steen – 48 15 35 26.