fbpx
top

Tyskland ber EU ta flere syriske flyktninger

Det tyske parlamentet gjorde torsdag 8. mai vedtak om at Europa må bosette flere syriske flyktninger. Tyskland tar initiativ til en EU-konferanse med formål å få flere land til å forplikte seg til gjenbosetting av syriske flyktninger.

Det internasjonale samfunn – og også Tyskland – bør intensivere sin humanitære bistand, mener de tyske regjeringspartiene CDU/CSU og SPD, som fremmet forslaget i det tyske parlamentet.

Generalsekretær Michael Diedring i den europeiske paraplyorganisasjonen ECRE – European Council for Refugees and Exiles – gir full støtte til det tyske initiativet.

– Europa kan gjøre langt mer for å hjelpe syriske flyktninger. En sterkere og mer konsentrert innsats fra alle EUs medlemsstater for å sikre syriske flyktninger trygg og rettssikker tilgang til beskyttelse i Europa vil være et tydelig signal om europeisk solidaritet med syriske flyktninger og Syrias naboland, som i dag bærer den tyngste byrden under den syriske flyktningkrisen, kommenterte Michael Diedring fredag 9.mai.

NOAS ba i mars regjeringen om å gjøre mer for å hjelpe syriske flyktninger og asylsøkere. Noe justisminister Anders Anundsen avviste et par uker seinere.

Les mer om det tyske initiativet her: http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/50778666_kw19_de_syrien/index.html

Les mer om ECRE-kampanjen for å hjelpe syriske flyktninger her: http://ecre.org/component/content/article/56-ecre-actions/620-europe-act-now-our-recommendations.html

Les mer om situasjonen for syriske flyktninger som søker beskyttelse i ulike europeiske land: http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/506-ecreelena-publishes-information-note-on-syrians-seeking-protection-in-europe.html

Les NOAS’ brev til den norske regjeringen: https://www.noas.no/noas-ber-regjeringen-hjelp-syrere-pa-flukt/

Og svaret fra Justisminister Anundsen: https://www.noas.no/wp-content/uploads/2014/04/2014.4.1.Svar-pa-henvendelse-om-syriske-flyktninger.pdf