fbpx
top

Tyrkia nekter utreise for utdannede syriske flyktninger

Tyrkiske myndigheter har besluttet å ikke innvilge utreisetillatelser til syriske flyktninger med høyere utdannelse. Også flyktninger som skulle til Norge er stanset.

Reaksjonene er skarpe i EU og blant andre Luxemburg har tatt opp at det er et brudd på forutsetningene om et «balansert» uttak av syriske kvoteflyktninger for gjenbosetting i Europa.

Tyrkernes vedtak får konsekvenser for alle land som har gjennomført uttakskommisjoner til Tyrkia våren 2016, herunder Norge. Flyktninger som har blitt innvilget innreisetillatelse til Norge får likevel ikke utreisetillatelse fra Tyrkiske myndigheter. Dermed må det gjennomføres intervjuer med nye flyktninger for å fylle opp plassene som da går tapt. Eventuelle ubrukte plasser i 2016 som følge av dette overføres til 2017–kvoten.

Regjeringen legger ikke opp til noen økt kvote overføringsflyktninger i 2017, til tross for at FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, anslår at det er et behov for å overføre rundt 1,2 millioner flyktninger fra leire i flyktningenes nærområder til andre trygge land. Behovet for overføring av flyktninger ut av nærområdene er kraftig økt siden 2014, da UNHCR anslo behovet for overførte flyktninger til drøyt 130.000. Stortinget har tidligere vedtatt at det skal overføres til sammen 8.000 syriske flyktninger til Norge i løpet av 2015-2017, med 2000 i 2015, og 3000 i 2016 og 2017. Per 31. august i år var 2.478 syriske flyktninger tatt ut til overføring til Norge fra Tyrkia, Libanon og Jordan.

Overføringer av syriske flyktninger til land i Europa er en del av EUs politiske samarbeidsavtale med Tyrkia. Etter at avtalen om retur av asylsøkere fra Hellas til Tyrkia ble inngått i mars, har bare drøyt 1.600 syriske flyktninger blitt overført til land i Europa.

NOAS har sammen med sju andre organisasjoner oppfordret regjeringen til å øke antallet overførte syriske flyktninger til Norge i 2017 med 500, til 3500.

Les brevet til statsminister Erna Solberg her.