fbpx
top

Tvilsom politisk styring av UDI

UDI skrev i en høringsuttalelse i fjor høst – etter Graver utvalgets rapport, og med ny ledelse – at når man legger den lange botiden til grunn vil de 200 irakiske kurderne kvalifisere til opphold i Norge. Med andre ord mente UDI at avslag ville være urimelig og innebære usaklig forskjellsbehandling av denne gruppen. Likevel viser det seg nå at av 50 behandlede saker har 40 fått avslag. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen har tydeligvis tvunget UDI til å fatte vedtak i strid med egne faglige råd – og følgelig også i strid med likebehandlingsprinsippet.


Da Utlendingsdirektoratet (UDI) våren 2006 fikk kritikk fra Høyre og FrP for å ha gitt oppholdstillatelse til 200 irakiske kurdere, la den ferske asylstatsråden Bjarne Håkon Hanssen seg langflat. Hanssen skandaliserte og ydmyket sitt eget direktorat og snakket endog om politianmeldelse av den tidligere direktøren. Stridsspørsmålet var og er hva som ligger i ”tilknytning til riket” og ”sterke menneskelige hensyn”. Justisdepartementets Lovavdeling mente at Utlendingsdirektoratet var innenfor sitt mandat da det innvilget oppholdstillatelsene. Graver-utvalgets rapport, som ble utarbeidet like etter hardkjøret mot UDI, kom til det motsatte, men har i ettertid blitt sterkt kritisert fra faglig hold.     
 
UDI skrev i en høringsuttalelse i fjor høst – etter Graver utvalgets rapport, og med ny ledelse – at når man legger den lange botiden til grunn vil de 200 irakerne kvalifisere til opphold i Norge. Med andre ord mente UDI at avslag ville være urimelig og innebære usaklig forskjellsbehandling av denne gruppen. Likevel viser det seg nå at av 50 behandlede saker har 40 fått avslag. Hanssen har tydeligvis tvunget UDI til å fatte vedtak i strid med egne faglige råd – og følgelig også i strid med likebehandlingsprinsippet.
 
I Dagsrevyen 30.10 avfeier Hanssen spørsmålet om ikke 8-9 års botid bør kvalifisere til en oppholdstillatelse med at ”vesentlige deler” av botiden har vært ulovlig. Faktum er at mange av de 200 har hatt lovlig opphold i Norge siden 1999, mens del har vært uten et formelt oppholdsgrunnlag i noen få måneder. Hanssen driver urent spill når han bruker usanne argumenter for å forsvare en urimelig politikk.     
 
Morten Tjessem, generalsekretær Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)