fbpx
top

Tvilsom hjemsendelse

Det er ingen tvil om at flertallet av avslagene er fattet i strid med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).