fbpx
top

Tvil om truverde

Avin Khadir Yousef (22) gav i 2002 urette opplysningar om reisa til Noreg. Gjer det at ho ikkje er truverdig som flyktning?