fbpx
top

Tvangsretur til krigssone

Vi er svært overrasket over at norske myndigheter velger å igangsette tvangsreturer til Sør-Somalia på dette tidspunktet. Tvangsreturene skjer i klar strid med anbefalingene fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), og i en situasjon hvor det går en jevn flyktningstrøm ut av Somalias hovedstad Mogadishu på grunn av usikkerheten der.