fbpx
top

Tvangsretur, fengsling og ID-avklaring

NOAS frykter at regjeringens prioriteringer vil føre til økt fengsling av asylsøkere for lengre tidsperioder.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å øke antallet som skal tvangsreturneres fra 7100 i 2014 til 7800 i 2015. Av disse skal minst 300 være asylsøkere. Det bevilges 120 millioner kroner ekstra til returtiltak. Det skal blant annet bygges et nytt utreisesenter på Gardermoen, og en ny modul på Trandum med plass til 90 innsatte til en kostnad av 139 millioner. Den økte fengslingskapasiteten skal blant annet kunne benyttes til å prioritere fengsling av personer som mistenkes for å oppgi uriktig identitet til norske myndigheter.

Vanskelige returbeslutninger
Måltallet for assisterte returer (tidligere omtalt som «frivillig» retur) økes med 200, fra 2 100 til 2 300. Samtidig som regjeringen konstaterer at returstøtten fra IOM fungerer, reduserer de bevilgninger til returfremmende tiltak i mottak med 6 millioner kroner. Frivillig retur er klart å foretrekke fremfor tvangsretur. Å returnere etter å ha gjennomført en farefull ferd til Norge, brukt år på å vente på asylsaksbehandling og kanskje opparbeidet gjeld til smuglere og andre, er vanskelige beslutninger å ta for den enkelte. Det er derfor vanskelig å måle rask effekt av returfremmende tiltak i mottak. Det påpekes i statsbudsjettet at retur vanskeliggjøres av lang oppholdstid i Norge. Samtidig kuttes budsjettene til UDI og UNE, noe som kan medføre lengre saksbehandlingstid og dermed økt oppholdstid.

ID-avklaring
Bevilgningene til ID-avklaring og retur av kriminelle øker, mens midler til rettshjelp og rettssikkerhet i utlendingsforvaltningen ikke er prioritert. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014, ble bevilgningen til politiet økt med 10 millioner kroner. Det foreslås å forlenge fremstillingsfristen for fengsling fra 24 timer til 72 timer, slik at færre må fremstilles for en domstol når de holdes fengslet i inntil tre dager. Dette vil frigjøre tid til blant annet ID-arbeid. Regjeringen bevilger ytterligere 20 millioner kroner for å følge opp utlendinger som pågripes i tilknytning til det åpne rusmiljøet i Oslo og ytterligere 20 millioner kroner til kontroll av identiteter. Det settes av 5 millioner til å avdekke personer som har fått opphold på feilaktig grunnlag.

NOAS’ kommentar til forslagene:
I arbeidet med effektivt å gjennomføre retur, prioriteres ingen ressurser til å gjennomføre et uavhengig tilsyn med tvangsreturene, slik Norge har vært forpliktet til siden 2011. Se NOAS’ rapport om dette her: https://www.noas.no/monitorering-av-tvangsretur-av-asylsokere/

Det ser ut til at regjeringen vil benytte fengsling i større utstrekning og for lengre tidsperioder. I den forbindelse vil vi minne om at nåværende praksis for fengsling av barnefamilier er i strid med både Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Se kronikk med FNs spesialrapportør for vilkårlig fengsling, Mads Andenæs: http://www.dagbladet.no/2014/07/11/kultur/kronikk/meninger/asylpolitikk/34297584/