fbpx
top

Tusenvis av barn født til statsløshet i Europa

Det europeiske nettverket for statsløse har publisert en ny rapport som slår fast at statsborgerlover i flere europeiske land er i strid med folkeretten, noe som fører til at tusenvis av barn blir født til statsløshet i Europa.

Den ferske rapporten fra Det europeiske nettverket for statsløse No Child Should be Stateless peker på mange lovtekniske feil og gir anbefalinger som må følges opp for å sikre at barn ikke blir født til statsløshet. Rapporten er basert på omfattende analyse fra alle de 47 av Europarådets medlemsland.

Les rapporten her (på Engelsk).

Det europeiske nettverket for statsløse, som representerer over femti sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele Europa, står i spissen for en ny kampanje, «Ingen av Europas barn bør være statsløse», for å øke bevisstheten og fremme positive løsninger på problemet.

Chris Nash, direktør for Det europeiske nettverket for statsløse, kommenterte på lanseringen av rapporten at: «Intet barn velger å bli statsløs. Hvert barn tilhører et fellesskap. Likevel fortsetter statsløshet å eksistere fordi europeiske stater ikke klarer å sikre at alle barn født innenfor Europas grenser erverver et statsborgerskap. Manglende evne til å sikre nasjonalitet kan ha enorme konsekvenser for barn og utgjør et alvorlig brudd på deres menneskerettigheter».

Nils Muižnieks, Europarådets kommissær for menneskerettigheter, godkjente rapporten og sa følgende: «statsløshet øker barns sårbarhet for alvorlige brudd på menneskerettighetene, som for eksempel menneskehandel, arbeid og seksuell utnyttelse, samt ulovlig adopsjon. Statsløse barn møter ofte flere, gjensidig forsterkende former for marginalisering. Men statsløshet er et problem som kan løses, og som denne rapporten viser, kan strategier for handling til å takle og løse dette problemet en gang for alle utvikles, hvis stater, regionale aktører, FNs menneskerettighetsorganer, FN-organer og det sivile samfunn arbeider sammen.»

Norge kritisert

Blant andre land nevner rapporten også Norge. Etter den norske statsborgerloven har statsløse barn født i Norge ikke rett til norsk statsborgerskap, med mindre de, eller foreldrene deres, allerede befinner seg i riket med lovlig opphold. Rapporten påpeker at dette strider direkte med artikkel 1 i Konvensjonen om begrensning av statsløshet av 1961, som Norge er rettslig bundet av.

Les mer om statsløshet på NOAS hjemmesider:

Født i Norge som statsløs

Statsløshet og internasjonal beskyttelse

Verdensomspennende kampanje mot statsløshet  

600.000 statsløse i Europa