fbpx
top

Tusen takk for bidragene!

Kristoffer Joner har i dag delt et innlegg på Facebook med protest mot Sylvi Listhaugs tone i asyldebatten. Han oppfordrer også til å donere 100 kroner til NOAS’ arbeid med rettshjelp til asylsøkere.

På under fire timer er innlegget likt av 37 000 personer og delt 24 000 ganger. NOAS har i samme periode fått inn 1 310 000 kroner i donasjoner. Vi er overveldet!

Innlegget ble på et tidspunkt fjernet fra Facebook, fordi aktiviteten var stor og Joner måtte bekrefte at han stod bak profilen. Det ble gjenopprettet etter relativt kort tid, og delt og likt videre.

NOAS har vært i kontakt med Kristoffer Joner i forkant av at innlegget ble publisert. Vi er takknemlige for engasjementet han har vist – og ikke minst hva det har generert av interesse blant folk, og økonomisk støtte til NOAS’ rettshjelpsarbeid.

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen foreslått 2,1 millioner mindre i rettshjelpsmidler til NOAS. Det er kritisk fordi det skjer samtidig som asylsøkeres behov for rettshjelp og informasjon er større enn på lenge. Mange av asylsøkerne som kom i 2015, får sakene sine behandlet nå, og har stort behov for juridisk bistand. Det er dessuten iverksatt mange innstrammingstiltak det siste året, og da er god informasjon og rettshjelp avgjørende for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet.

Med bidragene vi nå får, er NOAS i stand til å beholde flere av våre gode medarbeidere som gir asylsøkere informasjon og juridisk bistand. Med stort press på retur og innstramming, er det særlig viktig å sørge for at asylprosessen er rettssikker og at de som har behov for beskyttelse, faktisk får det.

Hjertelig takk for støtten, den er viktig!

Og for all del, det ingen grunn til å gi seg nå. LIK, DEL og BIDRA videre! Send HILSEN SYLVI til 2160 eller Vipps til 74798.

Hele Kristoffer Joners innlegg kan leses her.