fbpx
top

– Tsjetsjenia-praksisen må endres

Generalsekretærene i NOAS, Amnesty Norge og Den norske Helsingforskomiteen går i et åpent brev til justisminister Knut Storberget ut med kritikk av den norske praksisen overfor asylsøkere fra Tsjetsjenia, og ber om at avslåtte saker behandles på nytt. Praksisen for denne gruppen ble strammet kraftig inn i 2007, og siden har kun et fåtall tsjetsjenere fått beskyttelse i Norge.

Generalsekretærene i NOAS, Amnesty Norge og Den norske Helsingforskomiteen går i et åpent brev til justisminister Knut Storberget ut med kritikk av den norske praksisen overfor asylsøkere fra Tsjetsjenia, og ber om at avslåtte saker behandles på nytt. Praksisen for denne gruppen ble strammet kraftig inn i 2007, og siden har kun et fåtall tsjetsjenere fått beskyttelse i Norge. Generalsekretærene framholder at norske myndigheters vurderinger er basert på landinformasjon som har gått ut på dato, og at det er dokumentert av sentrale og seriøse kilder at utviklingen i området har vært urovekkende. Helsingforskomiteen har dokumentert en rekke tilfeller der returnerte personer fra utlandet har blitt utsatt for forfølgelse, inklusive drap.
Les en forkortet versjon av brevet til justisministeren her.