fbpx
top

Truer med tausere asylsøkere

NOAS vil råde asylsøkere til å fortelle mindre om sin bakgrunn hvis ikke UDI endrer sin praksis. Årsaken er UDIs utlevering av sensitive asyldokumenter til FN-domstolen for Rwanda.