fbpx
top

Tribunal over norsk asylpolitikk

Onsdag 15. mai kl. 09.30-16.30 arrangeres et tribunal over norsk asylpolitikk i Wergeland-salen på Litteraturhuset i Oslo.

Er det sant at alle asylsøkere får en «individuell og grundig» behandling i tråd med FNs standarder? Skjer det aldri at asylsøkere sendes tilbake til forfølgelse? Asylsøkere og andre gir sine vitnemål, før en jury bestående av jurister, menneskerettseksperter og flyktninger tar stilling til tiltalen.

Arrangører: Antirasistisk Senter, Foreningen av tolvte januar, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Palestinerleir og Afghan Refugee Committee (ARC).

Arrangementet er gratis. Ingen påmelding. Vel møtt!

Program (med forbehold om mindre endringer)

09.30     Velkomst

Tiltalepunkt 1: Det er alvorlige mangler ved asylsøkeres rettssikkerhet innenfor dagens norske asylsystem.

09.40     Presentasjon av tiltalen ved Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig, Antirasistisk Senter

09.45     Vitne: Advokat Kristine Aarre Hånes

10.00     Vitne: Jon Ole Martinsen, rådgiver, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

10.15     Vitne: Etiopisk flyktning

10.30     Pause

Tiltalepunkt 2: Mange asylsøkere som ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har krav på beskyttelse eller opphold av humanitære grunner, har de siste årene fått avslag av norske myndigheter.

10.40     Presentasjon av tiltalen

10.45     Vitne: Amin Senatorzade, afghansk flyktning

11.00     Vitne: Ahmed Awad, palestinsk asylsøker

11.15     Vitne: Safia Abdi Haase, sykepleier

11.30     Lunsj

Tiltalepunkt 3: Norge har flere ganger de siste årene tvangsreturnert asylsøkere til forfølgelse i hjemlandet.

12.00     Presentasjon av tiltalen

12.05     Vitne: Rahim Rostami, tidligere asylsøker. Intervjuer og tolk: Mahmood Amiry-Moghaddam, talsperson Iran Human Rights

12.20     Vitne: Abdulkarim Hossain, syrisk-kurdisk menneskerettsaktivist og flyktning

12.35     Vitne: Paula Tolonen, tidl. direktør i asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI)

12.50     Vitne: Roger Cassidy, statsviter, sykepleier og diakonalmedarbeider

13.05     Pause

Tiltalepunkt 4: Asylsøkende barn får regelmessig en behandling i strid med hensynet til barnets beste.

13.15     Presentasjon av tiltalen

13.20     Vitne: Aina Basilier Vaage, overlege, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

13.35     Vitne: PRESS – Redd Barna Ungdom

13.50     Jasmin Tunc Tumenci og Camila Tumenci, asylsøkere/papirløse

Tiltalepunkt 5: Papirløse blir systematisk nektet behandling for alvorlige helseproblemer.

14.05     Presentasjon av tiltalen

14.10     Vitne: Johannes Heggland, assisterende generalsekretær, Kirkens Bymisjon (Helsesenteret for papirløse migranter)

14.25     Vitne: Karl Eldar Evang, psykolog

14.40     Pause

14.50     Forsvarets innlegg

15.20     Juryens drøftelser

Juryleder Nils Erik Lie (tidl. førstelagmann, Borgarting lagmannsrett), Ketil Lund (tidl. høyesterettsdommer), Ståle Eskeland (professor i juss, UiO), advokat Cecilie Schjatvet (leder av faggruppen for flyktning- og humanitærrett i den norske avdelingen av Den internasjonale juristkommisjonen, ICJ), en representant for Den norske Helsingforskomité, Bizualem Beza (etiopisk flyktning), Babak Majid (iransk asylsøker) og Khalid Abuwarda (palestinsk asylsøker).

16.30     Avslutning