fbpx
top

Toppår for NOAS’ rettshjelp

Fjoråret var et foreløpig toppår i antall saker vurdert av NOAS. Av 1357 saker NOAS gjorde en vurdering av, gikk vi videre med gratis rettshjelp i 192 saker. Ved utgangen av februar i år var halvparten av disse sakene behandlet i utlendingsforvaltningen og NOAS hadde fått omgjort vedtak i nærmere 40 % av sakene.

I 2013 var NOAS fullmektig i 37 saker som ble behandlet i nemndmøte hos UNE. 32 av sakene fikk positivt utfall for asylsøkeren, mens opprinnelig avslag i asylsaken ble opprettholdt i bare fem av sakene.

Mer om NOAS’ arbeid i 2013 kan du lese i årsrapporten vår: Årsrapport 2013 (PDF)