fbpx
top

To tredeler av MUF-ere har fått avslag i UDI

To tredeler av 116 søknader behandlet så langt fra såkalte MUF-erne, asylsøkere med midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening, har fått avslag i Utlendingsdirektoratet. Det var i 2005 at Utlendingsdirektoratet (UDI) ga snaut 200 nordirakere opphold på grunn av særskilte menneskelige hensyn. Beslutningen hadde angivelig ikke politisk dekning og saken førte til at flere UDI-topper måtte gå. Generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem, reagerer kraftig på at så mange fikk avslag. – Det synes jeg er ganske tragisk. Dette framstår for oss som rene politiske prestisjehensyn, for å legitimere det hardkjøret man hadde mot UDI da UDI innvilget disse søknadene, sier han.