fbpx
top

Tjener millioner på asylmottak

De 34 privateide mottakene leverte totalt et overskudd på 19 millioner kroner i fjor. Samtidig sliter de 15 kommunale mottakene, med et underskudd på 1,5 millioner kroner. 8 mottak drives av frivillige organisasjoner, og disse satt igjen med 890.000 kroner.  – Slik det er i dag blir vi presset økonomisk, og tvinges til å drive billigst mulig i et hardt marked. Det er vi redd skal gå ut over kvaliteten på mottakene, sier generalsekretær Petter Eide. Han får støtte av Norsk Organisasjon for Asylsøkere. (NOAS) -Det er klart at dette gir utslag på hva slags tilbud asylsøkerne får. Vi tror at de vil ha en bedre situasjon på mottak som ikke har til hensikt å tjene mest mulig penger på dem, sier avdelingsleder Sylo Taraku til Dagsrevyen.