fbpx
top

Tiltak mot misbruk svekker asylsøkeres rettssikkerhet

Iveren etter å forhindre misbruk av asylsystemet har gått på bekostning av asylsøkeres rettssikkerhet, skriver Bergens Tidende på lederplass søndag 29. juni.

I en lederartikkel kommenterer avisa NOAS’ avdekking av norsk praksis med fengsling av asylsøkere, som har tatt seg inn i landet ved hjelp av falske dokumenter, og Høyesterettsdommen i forrige uke, som klart slår fast at slik praksis er i strid med flyktningkonvensjonen. Staten har i en årrekke brutt flyktningkonvensjonen, når flyktninger er blitt straffet og fengslet fordi de ikke har oppgitt korrekt identitet på flyplassen. Men flyktninger har retten på sin side, når de bruker falsk identitet for å komme seg i trygghet.

I lederartikkelen uttrykkes bekymring for at politiets praksis kan ha svekket asylsøkeres troverdighet i søknadsprosessen, og derigjennom deres mulighet til opphold.

Respekt for asylsystemet opprettholdes ved at misbruk avdekkes. Men regjeringen må også vise at flyktningkonvensjonen respekteres fullt ut, ved å sikre at  høyesterettsdommen etterleves, konkluderer Bergens Tidende på lederplass.

 Les lederen her:  

BT-leder_web