fbpx
top

Thorbjørn Jagland inn i NOAS-styret

Generalforsamlingen i NOAS har valgt Thorbjørn Jagland, Liv Fiksdahl og Inga Laupstad til nye styremedlemmer i organisasjonen.

−Vi går dermed inn i neste periode med et faglig meget sterkt styre, sier styreleder Kai Eide. −Jeg er spesielt glad for at Thorbjørn Jagland nå er blitt med. Hans unike bakgrunn fra norsk politikk og lange erfaring fra stillingen som generalsekretær i Europarådet vil bli av stor betydning i vårt arbeid. Liv Fiksdahl og Inga Laupstad bringer også med seg verdifull erfaring fra arbeid med flyktninger og asylsøkere, sier Eide.

Jagland har, som kjent, bred politisk erfaring som utenriksminister, statsminister og stortingspresident. Som leder for Nobelkomiteen og generalsekretær i Europarådet har menneskerettigheter stått sentralt i hans virke.

−Jeg ser frem til arbeidet i NOAS-styret. Rettssikkerhet og respekt for menneskeverd er viktige samfunnsverdier vi må verne om. Jeg håper min erfaring – og særlig fra Europarådet – vil komme til nytte i det viktige arbeidet NOAS nedlegger, sier Thorbjørn Jagland.

Liv Fiksdahl har i 10 år sittet i DnBs konsernledelse. Hun har blant annet stått bak et rekrutteringsprogram for flyktninger i DnB. I dag er hun direktør i konsulentselskapet Capgemini Invent. Inga Laupstad er juridisk seniorrådgiver. Hun har tidligere jobbet som advokat og rettshjelper og kjenner asyl- og utlendingsfeltet godt.

 

Styret består for øvrig av styreleder Kai Eide, nestleder Stine Renate Håheim, Sharmin Ahmed, Florentina Grama, Brynjulf Risnes, Kaia Tetlie, Christian Thommessen og Knut Vollebæk.