fbpx
top

Tar avstand på etisk grunnlag

Den britiske sosialarbeiderorganisasjonen BASW har sterke motforestillinger mot at sosialarbeidere skal bistå myndighetene når det gjelder aldersfastsetting av enslige mindreårige asylsøkere gjennom røntgenundersøkelser av tenner.