fbpx
top

– Ta medansvar for flyktningsituasjonen i Middelhavet og på greske øyer

29 sivilsamfunnsorganisasjoner i Norden og Baltikum står sammen bak oppfordringen til egne regjeringer og parlament.

Støtt opp om initiativet fra statslederne bak «the coalition of the willing» for ilandføring og fordeling av båtflyktninger på Middelhavet. Så lenge det ikke er mulig å samle Europa om forpliktende, felles ivaretagelse av migranters grunnleggende rettigheter og sikre flyktningers rett til å få en søknad om beskyttelse behandlet, er det i tråd med våre nordiske verdier å bidra til å redde liv og ivareta grunnleggende humanitære behov.

Vi oppfordrer videre våre regjeringer til å relokalisere asylsøkere fra overfylte leire og umenneskelige forhold på greske øyer, for å imøtekomme umiddelbare humanitære behov og sikre tilgang til asylprosedyre for mennesker på flukt.

I Norge har Flyktninghjelpen, Amnesty International, Leger uten grenser, Norsk Folkehjelp og NOAS signert brevet, som i dag er oversendt statsminister Erna Solberg, med kopi til justisminister Jøran Kallmyr, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og alle politiske partier på Stortinget.

Den norske kirke og Norges Kristne Råd stiller seg bak det nordisk-baltiske initiativet.

Les brevet her:
Joint letter on Nordic and Baltic support for European disembarkation and relocation arrangements

Foto: By Ggia – Creative Commons