fbpx
top

Syriske asylsøkere tvunget tilbake eller internert

FNs høykommissær for flyktninger og uavhengige rettighetsorganisasjoner rapporterer om grunnleggende menneskerettighetsbrudd overfor syriske flyktninger på grensa mellom Tyrkia og Hellas. Flyktningene drives enten tilbake til Tyrkia med makt eller interneres uten tilgang på nødvendig humanitær eller juridisk bistand.

Norge deltar i den felles europeiske overvåkningen og grensekontrollen mellom Tyrkia og Hellas gjennom grensevakt-samarbeidet Frontex. I tillegg finansierer Norge et første mottakssenter for syriske flyktninger og andre asylsøkere i Fylakio ved grenseelva Evros.

Greske og europeiske myndigheter har felles ansvar for å sikre at flyktningers rett til å søke beskyttelse i Europa ivaretas. Og også norske politikere og myndigheter er medansvarlige for hvordan flyktninger møtes langs Europas sørøstre grense.

Les de alarmerende rapportene her: 
http://www.grreporter.info/en/suspected_police_custody_syrian_refugees_evros/10266
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/l_EU_Fluechtlingspolitik/pushed_back_web_01.pdf
http://www.migreurop.org/article2313.html?lang=en