fbpx
top

Syrisk flukt stopper opp i Serbia og Ungarn

Syrere på flukt møter stengte grenser, internering og vanskelig tilgang til asylprosesser i Europa. I stedet for å utsette seg for et ekstremt mangelfullt mottaksapparat i Hellas, forsøker mange syrere å ta seg til Europa via Tyrkia, Serbia og Ungarn. Serbia er fullstendig uforberedt på de økte ankomstene og Ungarn møter desperate syrere med grensepatruljering og internering av flyktningene.

I løpet av januar og februar kom til sammen 1539 asylsøkere til Serbia. 766, eller halvparten av dem, var fra Syria. Et høyt antall, sammenlignet med fjoråret, da det til sammen kom 5065 asylsøkere til Serbia. En fullgod asylprosedyre er ikke på plass i Serbia. Asylprosessen tar lang tid og det er vanskelig å bli registrert med et eget identitetskort som asylsøker. Mange asylsøkere forblir derfor uregistrerte og oppholder seg formelt ulovlig i landet. De fleste av de ikke-registrerte asylsøkerne er syrere.

Grensen mellom Serbia og Ungarn representerer for mange av flyktningene inngangsporten til EU. Men grensen er en del av Schengens yttergrense og er strengt kontrollert . Det er bare tillat å passere grensen ved de bemannede grensestasjonene innenfor definerte åpningstider. Fordi grensepassering videre inn i EU har blitt vanskeliggjort og Serbia har problemer med å få returnert asylsøkere med avslag, øker det samlede antallet asylsøkere med ulovlig opphold i Serbia. Denne gruppen består både av uregistrerte flyktninger som venter på å enten komme seg videre inn i EU eller å få sin asylsak registrert i Serbia og asylsøkere med avslag. Serbiske myndigheter er bekymret for situasjonen og understreker behovet for å få effektivisert asylprosessen, fra registrering og asylsaksbehandling til retur av asylsøkere med avslag.

I Ungarn iverksatte statsminister Victor Orban sommeren 2013 EUs tøffeste interneringsregime overfor flyktninger. Alle nyankomne asylsøkere kan interneres inntil seks måneder. Behandlingstiden kan ta over ett år og det rapporteres om dårlige forhold under internering. Den ungarske asylpolitikken er i strid med kriteriene i EUs felles asylpolitikk.

Både UNHCR og Helsingforskomiteen I Ungarn har advart mot lovteksten, som gir svært vide rammer for internering av personer på flukt som søker internasjonal beskyttelse I Ungarn. Loven innebærer videre en kraftig innstrammingen av tidsfrister for å fremme klage på avslag om beskyttelse.

Les mer:
Kommentar til ungarsk lovgivning fra Helsingforskomiteen i Ungarn.
Rapport om situasjonen i Serbia.