fbpx
top

Sylo Taraku slutter i NOAS

Seniorrådgiver Sylo Taraku har i dag sin siste arbeidsdag i NOAS. Taraku har vært en av de sentrale i organisasjonen siden 2003. Fra februar til november 2010 var han også konstituert generalsekretær.


Seniorrådgiver Sylo Taraku har i dag sin siste arbeidsdag i NOAS. Taraku har siden 2003 vært en av de sentrale i organisasjonen. Fra februar til november 2010 var han også konstituert generalsekretær.

Taraku, som er statsviter av utdannelse, kom til NOAS fra Helsingforskomiteen. Han ble ansatt som leder for det nyopprettede Informasjonsprogrammet for nyankomne asylsøkere, som den gang holdt til på Tanum transittmottak. I 2009 gikk han over i en stilling som seniorrådgiver. Etter at Morten Tjessem sluttet som generalsekretær i februar 2010, var Taraku konstituert leder av organisasjonen fram til november samme år.

I tillegg til oppgavene knyttet til faglig og administrativ ledelse har Taraku vært primus motor for flere viktige prosjekter, deriblant rapportene om forholdene for asylsøkere i Hellas fra 2008 og 2009, utarbeidet i samarbeid med blant andre Helsingforskomiteen.

Kollegene i NOAS takker Sylo for år med godt samarbeid og for imponerende engasjement og innsats for organisasjonen, og ønsker lykke til videre.