fbpx
top

Svekket troverdighet?

I et innlegg i Aftenposten 1. februar hevder Nils Thomas Svendsen at Amnesty, Norsk Folkehjelp og Norsk organisasjon for asylsøkere har svekket troverdighet fordi vi ikke omtalte en dom fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i vår replikk 25. januar. EMD skriver i sin dom fra juni 2009 at det ikke foreligger et generelt beskyttelsesbehov for noen deler av Irak, men påpeker også at det bare er «i de mest ekstreme tilfeller av generalisert vold» at EMD vil konkludere med at enhver retur vil være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3.

.