fbpx
top

Sultestreiken avsluttet

De tre kurdiske asylsøkerne ved Moveien mottak i Nesna har nå avsluttet sultestreiken som ble startet i forrige uke. Dette fordi de har fått en skriftlig henvendelse fra asylavsnittet ved Oslo politikammer, hvor det loves at en dato for avhør av beboerene ved Moveien vil foreligge i begynnelsen av januar.

De tre kurdiske asylsøkerne ved Moveien mottak i Nesna har nå avsluttet sultestreiken som ble startet i forrige uke. Dette fordi de har fått en skriftlig henvendelse fra asylavsnittet ved Oslo politikammer, hvor det loves at en dato for avhør av beboerene ved Moveien vil foreligge i begynnelsen av januar.
NOAS har ved flere anledninger tatt opp problemet med de lange ventetidene for asylavhør. Vi ser på dette som et av de alvorligste problemene i forbindelse med norske myndigheters behandling av asylsøkere. NOAS forstår sultestreiken som nok et symptom på den frustrasjon og avmakt mange asylsøkere opplever i forbindelse med den lange ventetiden.

Regjeringen bevilget i slutten av november ekstra midler til politiet for å redusere ventetiden på avhør. Problemene er ikke løst med dette. Det vil uansett ta lang tid å rekke over de minst 1500 som nå venter på politiavhøret. NOAS oppfordrer politiet til å så snart som mulig informere beboere på de enkelte mottak om når de kan vente seg å få avgitt forklaring.

UDI bør ta hensyn til den totale ventetid

NOAS mener at UDI bør ta hensyn til den lange ventetiden mange asylsøkere har hatt på avhør i sin saksbehandling. UDI bør benytte dato da asylsøkeren ankom landet, og ikke det tidspunktet da saken ankom UDI, i sin prioritering. I henhold til dagens ordning tas det ikke hensyn til dette. Dette fører til store ulikheter i den totale ventetid fra man kommer til landet til man får svar på søknad.

Aktuelle lenker:

  • Ventetiden for asylavhør kortes til to uker?

  • NOAS reagerer på lang ventetid for asylavhør