fbpx
top

Styrker rettshjelp i NOAS og OMOD

Regjeringen styrker rettshjelpstilbudet i NOAS og OMOD i 2007. Hver av organisasjonene får 200 000 kroner. På bakgrunn av hendelser den siste tiden, ønsker justisdepartementet å få frem opplysninger og erfaringer om offentlig diskriminering. – Vi ber om at NOAS og OMOD bidrar til dette ved å samle og systematisere opplysninger om offentlig diskriminering som de har fått blant annet gjennom organisasjonenes arbeid med enkeltsaker, sier justisminister Knut Storberget.