fbpx
top

Styremedlemmer bidrar i flyktningdebatten

To av NOAS’ styremedlemmer har i dag innlegg om asyl- og flyktningpolitikk på trykk i Aftenposten.

Vigdis Vevstad, folkerettsjurist og nestleder i styret i NOAS, skriver om europeisk asylpolitikk sammen med tidligere UDI-direktør Trygve Nordby. Forfatterne tar til orde for europeisk samarbeid og fellesskapsløsninger for å håndtere flyktningsituasjonen. Innlegget kan leses her.

Maria Amelie, forfatter og styremedlem i NOAS, skriver om flyktninger som ressurs og viktigheten av å la asylsøkere jobbe og få mulighet til å forsørge seg selv. Les innlegget her.