fbpx
top

Strengere for lengeværende barn i asylsaker

Regjeringen har foreslått å gjøre det vanskeligere å få opphold for asylsøkere som har fått endelig avslag.

Regjeringen har foreslått å gjøre det vanskeligere å få opphold for asylsøkere som har fått endelig avslag.
Kravet skal heves fra ”sterke menneskelige hensyn” til ”særlig sterke menneskelige hensyn”. Forslaget vil trolig få flertall i Stortinget.

− Vi må på det sterkeste henstille Stortinget til å forkaste dette forslaget, sier generalsekretær i NOAS Morten Tjessem. − Også etter et endelig avslag kan det oppstå situasjoner som gjør det riktig å innvilge opphold. Denne bestemmelsen skal først og fremst verne sårbare personer, som barn, og vi kan ikke se noe grunnlag for å heve terskelen.

− Tvert om − Utlendingsnemndas avslag til to barn fra Kosovo, Dardan Daka (8) og Gresa Korcaj (6), gir grunn til stor bekymring for hvordan barn med alvorlige lidelser behandles, sier Tjessem. − I begge disse sakene tilsidesatte nemnda klare anbefalinger fra FN. Gresa døde første nyttårsdag, og det er ennå ikke avklart om dette kunne ha vært unngått dersom hun hadde fått bli i Norge. I denne situasjonen vil Regjeringen gjøre det vanskeligere å få opphold.

− Innstramningen vil også ramme barn som har blitt værende lenge i Norge etter endelig avslag. Sist sommer vedtok Stortinget en engangsordning nettopp for disse. Nå ser det ut til at Stortinget vil gå i helt motsatt retning, slik at lengeværende barn i fremtiden vil stå svakere enn de noen gang har gjort.