fbpx
top

Strasbourg-dom kan få følger for asylbarna

Den europeiske menneskerettsdomstolens erklæring om at utsendelsen av Abbas og Fozia Butt er brudd på menneskerettighetene, kan få følger for behandlingen av asylbarn i Norge.

Les mer på Fagbladets sider her