fbpx
top

Stort engasjement for rettssikkerhet

Takk for støtten til NOAS! Vi er glade for både de økonomiske bidragene og alle hyggelige tilbakemeldinger vi har fått. I tillegg setter vi pris på at debatten igjen handler om det vesentlige, nemlig Norges asylpraksis, rettssikkerheten på feltet og hvilken tone vi bruker i omtalen av mennesker på flukt.

Kristoffer Joners engasjement for saken er genuint. Etter reaksjonene i går ser vi at det kunne kommet enda tydeligere fram at dette ikke var et spontant initiativ fra hans side, men at han skrev innlegget fordi han var gjort oppmerksom på at regjeringen foreslår å svekke rettssikkerheten ved å kutte i rettshjelpsmidler til NOAS i neste års budsjett. Like fullt har han ytret sin personlige mening, sagt tydelig at han samarbeider med NOAS, og oppfordret folk til å støtte oss for å kompensere for budsjettkuttene. Verken han eller noen andre har blitt betalt, men har involvert seg fordi de mener dette er en viktig sak.

NOAS har ingen kommunikasjonsavdeling, nettopp på grunn av våre begrensede ressurser og at vi prioriterer rettshjelp og informasjon til asylsøkere. Anorak tilbød oss gratis tjenester fordi vi selv ikke har ansatte som jobber med dette eller midler som er satt av til kampanje og innsamling. At dette forarger mer enn å bruke store summer på profilering og kampanje, slik de fleste organisasjoner, firmaer og partier gjør, har vi vanskelig for å forstå.

Denne delen av saken har etter vårt syn også fått uforholdsmessig stor oppmerksomhet. Det framstår for oss som nokså absurd at dette var viktigste sak i mange medier i går, og fikk langt mer dekning enn grunnen til at titusener av personer har likt og delt Joners innlegg. Av de over 36 000 personene som har støttet NOAS, er det tross alt bare 27 som har bedt om å få pengene tilbake. Det store flertallet føler seg ikke lurt, men setter pris på en anledning til å vise at de ikke stiller seg bak regjeringens asylpolitikk og -retorikk.

Samme dag som Joner skrev Facebook-innlegget, sprengte en selvmordsbomber seg selv i lufta i Kabul og drepte 35 mennesker. En av dem som ble skadet, var et to år gammelt barn som ble tvangsreturnert fra Norge for under to måneder siden. På grunn av trykket fra bomben, ble barnet mistet i bakken, blødde fra ørene og var i sjokk. Barnet lever, men hele familien er sterkt preget.

Norsk asylpraksis overfor afghanere er blant de strengeste i Europa. Selv om situasjonen i Afghanistan forverres, og antallet drepte sivile i 2016 er rekordhøyt, strammes norsk asylpraksis inn og en stadig større andel får avslag. Stadig flere av dem som kommer hit, er kvinner og barn. Så langt i år har 85 prosent av afghanske barn som kommer sammen med familien, fått avslag på asylsøknaden. Norge er blant de landene i Europa som returnerer flest barn til Afghanistan.

I en slik situasjon er det særlig viktig at prosessen for å avgjøre hvem som skal bli og hvem som må ut, er forsvarlig og grundig. Rettshjelp er en viktig del av en rettssikker prosess, og NOAS er glade for midlene vi nå har fått inn og som gjør at vi kan styrke rettshjelpstilbudet vårt til asylsøkere. Stor takk til alle som har bidratt til det!

NOAS og Kristoffer Joner etterlyser alminnelig rettssikkerhet for asylsøkere og sivilisert omtale av mennesker på flukt. De siste dagene har vist at vi heldigvis har mange med oss i det kravet.