fbpx
top

Storskoginstrukser må oppheves

NOAS ber Regjeringen oppheve Storskoginstrukser og realitetsbehandle de resterende Storskogsakene.

Som følge av Sivilombudsmannens uttalelse fra 23. januar om at Politiets utlendingsenhet (PU) har brutt forvaltningsloven i en rekke saker, hvor PU ikke har underrettet asylsøkere om at de har fått sin asylsøknad avvist, ber NOAS om at Storskoginstruksene og tilhørende forskrifter, rundskriv og instrukser oppheves. Sivilombudsmannen ser med stort alvor på de systematiske lovbruddene, som innebærer at asylsøkere ikke har fått mulighet til å klage på vedtak:

Ombudsmannen mener at den manglende underretningen er klart i strid med forvaltningsloven § 27. At dette har skjedd med et stort antall vedtak, er alvorlig.

NOAS mener Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for lovbruddene gjennom rammebetingelsene som Storskoginstruksen pålegger politiets utlendingsenhet (PU) å jobbe under.

NOAS mener at Regjeringens praksis også er i strid med flyktningkonvensjonen. Det er et grunnleggende prinsipp i folkeretten at enhver stat er individuelt ansvarlig for oppfylle sine internasjonale forpliktelser i god tro. Norge kan ikke bruke Russlands påståtte manglende oppfyllelse av sine forpliktelser som et argument for å misligholde egne forpliktelser.

Asylsøkere som har vært i Norge mer enn to år, flere av dem fra Syria, har en rett til å få sakene sine behandlet i Norge, og i mange tilfeller også krav på flyktningstatus med tilhørende rettigheter. Det er langt på overtid at Norge oppfyller disse rettighetene for de resterende asylsøkerne som kom over Storskog. De er ilagt begrensninger i sin bevegelsesfrihet, i strid med flyktningkonvensjonen art. 31(2), og befinner seg i et rettsløs limbo-situajson. De kan ikke reise til Russland, og dette erkjennes av norske myndigheter ved PU. De vil ikke få utlevert reisedokument for å reise til andre land, og reiser de til andre europeiske land, vil de bli returnert til en rettsløs situasjon i Norge etter Dublin-regelverket. For en del, som syrerne, kan de heller ikke returnere til hjemlandet.

De kan altså ikke reise noen steder, men sitter fast i Norge. Folkeretten er derfor her helt logisk. Hvis ikke Norge skulle være ansvarlige i en slik situasjon, vil flyktningkonvensjonen være uten reell virking, og folkeretten vil være tømt for innhold. Slik er det heldigvis ikke, og folkerettslig ansvar kan ikke pulveriseres slik norske myndigheter legger opp til gjennom Storskoginstruksen.

NOAS ber derfor i dette brevet om at regelverket endres, og om et møte med politisk ledelse i departementet for å diskutere saken.

Les hele brevet her.