fbpx
top

Større vekt på anbefalingene fra FNs Høykommissær

Regjeringen foreslår i forskrift til ny utlendingslov en ny bestemmelse som innebærer at norsk asylpraksis som er i strid med anbefalinger fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) om beskyttelse, skal prøves av stornemnd. Regjeringen vil også forbedre dialogen med UNHCR.