fbpx
top

Stopp uverdig utsendelse av asylbarn

I dag stemmer Stortinget over SVs forslag om å stanse utsendelsene av lengeværende barnefamilier. Karin Moe Røisland har skrevet en kronikk om den uverdige utsendingspraksisen. NOAS håper at flere politiske partier vil stemme for forslaget om stans av returer.

Høyre-Frp regjeringen har intensivert arbeidet for å returnere asylsøkere og sender nå også ut flere lengeværende barnefamilier. Fredag ble det klart at regjeringen har tvangsreturnert 484 barn på ett år. Det er 162 flere enn tilsvarende periode under rødgrønt styre.

En del av disse barna har vært i Norge lenge og burde fått mulighet til å prøve sakene sine på nytt, siden de kan ha grunnlag for oppholdstillatelse i Norge.

Tidligere departementsråd Karin Moe Røisland skriver i en kronikk i dag:

 – For meg er det en selvfølge å tenke at utsendingen av lengeværende barn som vil kunne kvalifisere for tillatelse etter en oppdatert vurdering av barnets beste, ville blitt stanset. Høringsinstansene har bedt om dette. Mange har bedt om at det ytes midler til informasjon og rettshjelp slik at de som kan omfattes av nye regler, får prøvet sin sak. Foreløpig har jeg ikke sett tegn til at myndighetene velger en slik linje.

SV har fremmet et forslag om om å stanse utsendelsene av lengeværende barnefamilier.

De ber regjeringen, i påvente av varslet nytt regelverk, sørge for umiddelbar stans i utsendelser av lengeværende barn og deres familier. De ber om at sakene stilles i bero, og at det gis utsatt iverksettelse. 

NOAS håper flere av partiene på Stortinget vil stemme for SVs forslag. Gjennom rettshjelpsdugnaden vi arrangerer for de lengeværende barna ser vi at det er stort behov for at familiene får mulighet til å prøve sakene sine på nytt.

Les mer:
Les hele kronikken til Karin Moe Røisland her.
Les hva Karin Andersen (SV) sier til Dagbladet.
Les om NOAS’ rettshjelpsdugnad for de lengeværende barna her.
Les NOAS’ brev til UNE og PU om returer av barnefamilier her.