fbpx
top

Status rettshjelpsdugnaden

NOAS har gjennom rettshjelpsdugnaden bistått et stort antall barn. Flertallet av barna har fått oppholdstillatelse, og mange venter fortsatt på svar. 

Status i rettshjelpsdugnaden
Per 10. februar 2015 har rettshjelpsdugnaden oppnådd følgende resultater:

105 barn (37 familier) har fått opphold etter at NOAS har skrevet omgjøringsbegjæring.
59 barn (35 familier) er her lovlig mens de venter på ny behandling av saken (utsatt iverksettelse).
53 barn (29 familier) venter på svar fra UNE.

27 barn (9 familier) har blitt tvangsreturnert etter at NOAS har skrevet omgjøringsbegjæring.
5 barn (3 familier) har fått avslag. NOAS vurderer å skrive nye omgjøringsbegjæringer for å få en oppdatert vurdering etter nye regler.

Prosentvis oversikt over sakene NOAS har engasjert seg i og som vi har fått svar på (totalt 196 barn, 84 familier):

  • 54 % har fått opphold
  • 30% har fått opphold fram til ny vurdering
  • 14% har blitt tvangsutsendt
  • 2% har fått avslag

Hva gjenstår?
I noen saker er det behov for å oppdatere saken og supplere med ny informasjon og dokumentasjon. De aller fleste omgjøringsbegjæringene ble sendt inn før nye regler trådte i kraft 8. desember 2014, og det kan nå være grunnlag for å sende inn supplerende argumentasjon tilpasset den nye regelverket.

34 barn (14 familier) venter på at NOAS skal skrive omgjøringsbegjæring. Vi har gjennomgått sakene og vurdert at det er grunnlag for å skrive.
158 barn (84 familier) venter på at NOAS skal vurdere saken. De fleste av disse barna oppfyller ikke kravet om 4 ½ års oppholdstid og 1 års skolegang, som i utgangspunktet er tilknytning som anses sterk nok til at den gir grunnlag for oppholdstillatelse. NOAS vil gjennomgå alle saker og se om det foreligger andre vektige momenter eller tilknytning som gir grunnlag for å skrive også i disse sakene. Alle familier får grundige tilbakemeldinger og informasjon om hvorfor det eventuelt ikke er grunnlag for å skrive omgjøringsbegjæring i deres sak.

Rettshjelpsdugnaden i 2015
NOAS fortsetter arbeidet med å utrede saker, orientere familier og støttespillere og å skrive omgjøringsbegjæringer i de sakene hvor det kan være grunnlag for tillatelse.

Rettshjelpsdugnaden fortsetter altså, og det er fullt mulig å støtte arbeidet videre. Alle bidrag er med på å styrke de lengeværende barnas rettssikkerhet, og er svært velkomne. Ved å sende NOASBARN til 2160, bidrar du med 100 kroner. Bidrag kan også settes inn på kontonummer 6012 05 72701.

Mer informasjon om bakgrunnen for rettshjelpsdugnaden finnes her.