fbpx
top

Statssekretær Kallmyr må beklage desinformasjon om asylsøkere

Nytilsatt statssekretær Jøran Kallmyr har valgt å starte sitt virke i Justis- og beredskapsdepartementet med desinformasjon om asylsøkere. NOAS oppfordrer statssekretæren om å beklage dette.

Kallmyr ble utnevnt til statssekretær i statsråd fredag 17. oktober. I løpet av de første to ukene i sitt nye politiske verv, har Kallmyr ved et par anledninger valgt å benytte deltakelse i mediedebatter til å spre feilinformasjon om syriske asylsøkere og hvilke økonomiske betingelser som gjelder for personer med innvilget opphold, som bor på mottak i påvente av bosetting i kommune.

NOAS mener det er svært uheldig at en statssekretær med ansvar for et av de mest sensitive og politisk mest omstridte områdene i regjeringens politikk ikke viser større respekt for menneskene som kommer til landet for å søke beskyttelse og de forhold personer med innvilget opphold lever under på mottak.

– NOAS oppfordrer Kallmyr til å beklage feilinformasjon i et for ham nytt fagområde. Vi forventer at en statssekretær i Justisdepartementet utviser større respekt for de mennesker og de grunnleggende rettigheter han har som jobb å beskytte, ikke å undergrave, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå  

En uke etter utnevnelsen, fredag 24. oktober, deltok Kallmyr i radioprogrammet EKKO på NRKP2. Temaet var flyktningsituasjonen i Middelhavet og Dublin-forordningen, som sier at det europeiske landet en asylsøker først registreres i, er ansvarlig for å behandle søknad om beskyttelse. Helt til slutt i sendingen, i en ordveksling om syriske flyktninger, som i dag er prisgitt kyniske menneskesmuglere for å kunne ta seg til Europa, understreket Kallmyr at «Vi vil nøye vurdere om de kommer fra Syria. Det er dessverre slik at mange påberoper seg å komme fra Syria».

NOAS driver et informasjonsprogram hvor vi møter over 90 prosent av alle nyankomne asylsøkere. Etter at asylsøkerne er registrert hos politiet, gir NOAS informasjon om norsk asylprosess og veiledning som forbereder dem på asylintervjuet hos Utlendingsdirektoratet. Flyktninger fra Syria har de siste månedene vært den største gruppen asylsøkere til Norge. De aller fleste har pass eller andre reisedokumenter som dokumenterer syrisk identitet. Det er ukjent for NOAS at mange på feilaktig grunnlag skulle utgi seg for å være syrere.

NOAS’ generalsekretær Ann-Magrit Austenå, som deltok i EKKO-programmet, spurte statssekretæren etter sending hvilket belegg han hadde for å hevde at det var mange «falske» syrere blant asylsøkerne som nå kommer til Norge. Kallmyr hadde ingen slik dokumentasjon å vise til.

Tirsdag 28. oktober deltok Kallmyr i Politisk kvarter i P2, i debatt om regjeringens foreslåtte kutt i de økonomiske satsene for flyktninger på asylmottak. Regjeringen vil kutte 500 kroner i måneden for enslige og familier. Dermed sitter de igjen med mellom 6 og 9 000 kroner i måneden til mat og klær. Støtten til barnefamiliene varierer med barnas alder. Kuttene gjelder for flyktninger som har fått opphold, men som venter på bosetting i en kommune.

Norsk Folkehjelp driver flere asylmottak. Tom Hjertholm, som leder Folkehjelpas flyktning- og integreringsenhet, påpekte at beboere i mottak har omtrent halvparten av det som er satsene for sosial nødhjelp. Kallmyr svarte at satsene for flyktninger på asylmottak er høye og at de ikke kan sammenlignes med satsene for sosialhjelp, der flere utgifter kommer i tillegg.

– Mottakere av sosialhjelp må også dekke kostnader til husleie og strøm. På et mottak er alt dette gratis. Enslige og familier vil sitte igjen med mellom 8 og 9 000 kroner i måneden til mat og klær. Det er mange norske barnefamilier som ikke kjenner seg igjen i de summene, sa Jøran Kallmyr.

Kallmyrs informasjon er direkte feil. Husleie og strøm er dekket på annen måte både for sosialhjelpsmottakere og asylsøkere i mottak. For begge grupper skal støtten brukes til mat, klær, transport, telefon og helse.

Gjeldende satser for økonomisk støtte til beboere i ordinære mottak med selvhushold per måned: (Statlige satser for sosialhjelp i parentes)
Enslig i mottak: NOK 3260 (sosialhjelp: NOK 5600)
Ektepar/samboere i mottak: NOK 5440 (sosialhjelp: NOK 9300)
Barn i mottak (0-10 år): mellom NOK 1410 og 1890 (sosialhjelp: NOK 2810 – 3360)

Gjeldende satser finner du her:
For asylsøkere.
For sosialhjelpsmottakere.

For ytterligere kommentarer:
Generalsekretær Ann-Magrit Austenå – mobil: 95926448, epost: ama@noas.org