fbpx
top

Statsløses rettigheter på stedet hvil

Siden FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kartla statsløses situasjon i Norge i 2015, har ingen forbedringer skjedd for statsløse som kommer til Norge.

−Statsløshet er et globalt problem som rammer millioner av mennesker, men kan løses med relativt enkle endringer i lov og praksis. UNHCR har satt et ambisiøst mål om å utrydde statsløshet innen 2024, men vi trenger staters økte innsats. Vi gleder oss over Norges forpliktelse i denne forbindelse og anbefaler Norge å innføre en definisjon av statsløshet i norsk lovgivning og etablere en egen prosedyre for fastsettelse av statsløshet, sier Henrik M. Nordentoft, UNHCRs Representant for Norden og Baltikum.

Norge ratifiserte statsløshetskonvensjonen i 1956, men har fortsatt ikke etablert en egen definisjon av statsløshet og prosedyrer for innvilgelse av opphold slik konvensjonen forutsetter. Uten dette vil det finnes statsløse i Norge som er rettsløse, og som avskjæres fra tilgang til grunnleggende rettigheter som rett til utdanning, legehjelp, arbeid og bevegelsesfrihet.

NOAS har i sitt domstolsprosjekt valgt å prøve flere saker om statsløshet for norsk rett. Rapporten «Statsløse i norsk rettspraksis» viser at norsk rettspraksis står i sterk kontrast til FNs anbefalinger.

−Statsløse overlates til å prøve alle mulige måter for å bli registrert som statsborgere av sitt antatte opprinnelsesland, selv om utsiktene i mange tilfeller er høyst usikre, sier generalsekretær Pål Nesse i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere). Får de det ikke til, forblir de statsløse.

−Nå er det på tide å følge opp FNs anbefalinger, også i Norge, sier Pål Nesse.

Fakta om statsløse

  • I Norge bor det flere enn 2000 statsløse. De langt fleste av disse har fått oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse. Det er sannsynligvis kun noen titalls statsløse som lever i Norge uten lovlig opphold.
  • Statsløse uten oppholdstillatelse lever i skyggen av samfunnet. Uten nasjonalitet, ID eller pass får de ikke bankkort, jobb, utdanning eller helsehjelp.
  • Norge har ratifisert FNs konvensjon om statsløses stilling fra 1954 og FN-konvensjonen om begrensning av statsløshet fra 1961.