fbpx
top

Statsbudsjettet: Må styrke rettshjelp til mennesker på flukt

I forslag til statsbudsjett for 2021, sparer regjeringen store summer på lave asylankomster. Det gir særlig grunn til at Norge bør ta imot langt flere enn 50 fra Hellas.

Situasjonen for flyktninger i Hellas har vært graverende over svært lang tid, og barn har ikke fått grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt. NOAS mener regjeringen kan og bør relokalisere 1500 barn/barnefamilier fra Hellas over to år, slik at de kan få tilgang til asylinstituttet og få asylsaken behandlet her i Norge. Relokalisering av asylsøkere bør ikke gå på bekostning av kvoteflyktninger, slik regjeringen foreslår.

Behovet for rettshjelp i utlendingssaker er stort, og dagens rettshjelpsordning er ikke god nok.

−Lave asylankomster betyr at Norge bruker mindre penger på flyktninger som kommer hit. Tiden er inne for å sikre mennesker på flukt grunnleggende rettssikkerhet, sier Andreas Furuseth, fungerende generalsekretær i NOAS.

Skjevt maktforhold

Rettshjelpsutvalgets utredning (NOU 2020:5) viser til det skjeve maktforholdet i utlendingssaker og behovet for styrket rettshjelp. Utvalget anbefaler blant annet flere timer gratis rettshjelp til asylsøkere.

−Det gis kun fem timers gratis rettshjelp fra advokater i en vanlig asylsak, dersom UDI har fattet avslag i saken. Det er for lite rettshjelp til å sikre grunnleggende rettssikkerhet for den enkelte, påpeker Furuseth.

I løpet av fem timer skal advokaten sette seg inn i saken, ha samtale med klienten – oftest med tolk, innhente nødvendig informasjon, utrede juridiske og landfaglige problemstillinger, skrive klagen og informere sin klient om utfallet.

Mer integreringsmidler til NOAS

Det er positivt at regjeringen øker bevilgningen til NOAS med en halv million, gjennom tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet.

-Midlene bidrar til at NOAS kan jobbe for at asylsøkere og flyktninger får en god start på livet i Norge, til fordel for den enkelte og for samfunnet som helhet, sier Furuseth.

Det er også bra at regjeringen bevilger midler til evaluering av representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere, noe NOAS har etterlyst i lang tid. Rapporter fra blant annet FN viser at oppfølgingen barna får er vilkårlig og varierer i kvalitet.

Kontakt: Andreas Furuseth, fungerende generalsekretær – 920 51 968 / andreas.furuseth(at)noas.org