fbpx
top

Stans tvangsreturer til Sør-Somalia

Norske myndigheter har nylig igangsatt tvangsreturer til Sør-Somalia, til tross for den spente situasjonen i området og i strid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sine anbefalinger for asylsøkere fra Somalia (sist av november 2005). Tvangsreturene utløste en protest overfor norske myndigheter fra UNHCR i august i år. Ettersom det ikke er kjent at andre europeiske land returnerer asylsøkere uten et kriminelt rulleblad til Sør-Somalia, er Norge det eneste landet som har mottatt en slik protest.
Norske myndigheter har nylig igangsatt tvangsreturer til Sør-Somalia, til tross for den spente situasjonen i området og i strid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sine anbefalinger for asylsøkere fra Somalia (sist av november 2005). Tvangsreturene utløste en protest overfor norske myndigheter fra UNHCR i august i år. Ettersom det ikke er kjent at andre europeiske land returnerer asylsøkere uten et kriminelt rulleblad til Sør-Somalia, er Norge det eneste landet som har mottatt en slik protest.

Den rødgrønne regjeringen har i Soria Moria-erklæringen uttalt at de vil "føre en flyktningpolitikk som i større grad tar hensyn til anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)". Etter at den rødgrønne regjeringen overtok, har UNHCR to ganger funnet det nødvendig å protestere mot norsk returpraksis. Vi oppfatter dette som en beklagelig og svært alvorlig utvikling.

Vi ber om at tvangsreturer generelt ikke gjennomføres dersom UNHCR advarer mot dette, med mindre norske myndigheter kan bevise at det likevel er forsvarlig. Vi krever spesielt at tvangsreturene til Sør-Somalia innstilles inntil UNHCR eventuelt stadfester at situasjonen åpner for trygg retur.

Med vennlig hilsen,

Amnesty International Norge, ved generalsekretær Petter Eide
Antirasistisk senter, ved leder Nadeem Butt
AUF, ved nestleder Martin Henriksen
Den norske Helsingforskomité, ved generalsekretær Bjørn Engesland
Flyktninghjelpen, ved generalsekretær Tomas C. Archer
Innvandrernes Landsorganisasjon, ved leder Thomas Wanjohi
Juss-Buss, ved daglig leder Endre S. Refsdal
Kristent Interkulturelt Arbeid, ved generalsekretær Erik Høidahl
Mellomkirkelig råd, ved generalsekretær Olav Fykse Tveit
MiRA-senteret, ved leder Fakhra Salimi
Nettverk mot statlig rasisme
Norsk Folkehjelp, ved generalsekretær Finn Erik Thoresen
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), ved generalsekretær Morten Tjessem
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), ved daglig leder Oddvar Akhenaton de Leon
Oslo biskop, Ole Chr. M. Kvarme
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, ved organisasjonsleder Gerd Fleischer
Somalisk utviklings- og kultursenter, ved leder Hassan Nur
Sosialistisk Ungdom, ved leder Kirsti Bergstø
SOS Rasisme, ved leder Trond Thorbjørnsen
Rød Ungdom, ved leder Mimir Kristjansson