fbpx
top

Stans returer til Bulgaria

NOAS oppfordrer norske myndigheter til å følge oppfordringen fra FNs Høykommissær for Flyktninger og det europeiske flyktning- og asylnettverket ECRE om å stanse Dublin-returer til Bulgaria.

Les NOAS brev til Justis- og beredskapsdepartementet og Utlendingsdirektoratet her.

Les UNHCR og ECREs dokumentasjon av de dårlige forholdene i Bulgaria i to rapporter her:
http://www.unhcr-centraleurope.org/pdf/resources/legal-documents/unhcr-handbooks-recommendations-and-guidelines/bulgaria-as-a-country-of-asylum-2014.html
http://ecre.org/component/downloads/downloads/739.html