fbpx
top

Ståle Solbakken får hederspris

Fotballtrener Ståle Solbakken er i dag tildelt Annette A. Thommessens hederspris 2018.

Ståle Solbakken får prisen for måten han velger å bruke sin posisjon og sitt engasjement for respekt og rettssikkerhet for mennesker på flukt. Han oppfordrer til større raushet og bedre integrering, og er særlig opptatt av at barn og unge må få sine rettigheter ivaretatt og sine sjanser i livet.

Styret i Minnefondet begrunner tildelingen slik:

Annette A. Thommessens hederspris ønsker å bidra til økt forståelse for asylsøkere og flyktninger, samt å markere betydningen av rettssikkerhet for asylsøkere. Noen av utfordringene nyankomne flyktninger og asylsøkere står overfor, er integreringen i det norske samfunnet. Uten egen vilje til integrering – eller opplevelsen av å bli invitert inn, vil bosetting i et nytt land ikke bli den nye og forhåpentligvis gode starten på en varig, stabil og trygg tilværelse.

Blant verdiene som ofte trekkes fram som viktige for god integrering, er åpenhet og tillit. Fysisk aktivitet ute i naturen, frivillighet og dugnadsånd, er verdier vi liker å definere som norske. Skal vi få til god integrering i Norge, må flyktninger ikke bare bli bosatt, lære norsk, ta nødvendig utdanning og få betalt arbeid. De må også oppleve å bli invitert inn. Gjennom frivillig arbeide og engasjement i lokalmiljøet, får flyktninger og asylsøkere mulighet til å bli bedre i norsk, til å bidra til felles resultater, til å utvikle lokale nettverk, til å etablere vennskap. Til å integrere seg.

Årets hedersprisvinner står for noen av disse verdiene: Han inviterer inn, han ser verdien i ulikhet og han lar folk få prøve seg i ulike roller, og, kanskje viktigst: Han får summen av mangfold til å gi bedre felles resultater.

I sin bok «Løvehjerte» skriver prisvinneren om betydningen av å ta vare på leken, spillegleden, om et felles sett med regler, men med åpenhet og tillit til nye som kommer inn med sine styrker og sin kreativitet. «Overalt på kloden lever folk i nød, sult og på flukt». For meg er det innlysende at vi i den privilegerte delen av verden skal hjelpe de som har minst. Det er vår menneskelige plikt», skriver prisvinneren. I forordet og i forbindelse med lanseringen av boka, både i Danmark og Norge, har han valgt å oppfordre til et rausere samfunn og utfordrer både politikere og oss alle til en mer åpen og inkluderende holdning til mennesker på flukt.

Han er særlig opptatt av at barn og unge skal ha det bra og få sine sjanser i livet, derfor gir han inntektene fra boksalget, både i Norge og Danmark, til arbeid for og med barn og unge asylsøkere og flyktninger. I Norge går bokinntektene til et bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere i Grue kommune og et fond for fotball og annen aktivitet for enslige mindreårige og flyktningfamilier i prisvinnerens hjemkommune.

Da de første svarte fotballspillerne kom til Norge på syttitallet ble de møtt med rasistiske tilrop fra tribunene. Så sent som på slutten av åttitallet kastet norske supportere bananer etter mørkhudede spillere.

Siden da har norsk fotball gjennomgått store forandringer. I dag er norsk fotball sentral i kampen mot rasisme. Fotballen er også en av Norges viktigste integreringsarenaer. På banen betyr det ikke noe hvor du kommer fra eller hvilken farge det er på huden din. Det er gjennom fotballen mange innvandrere får sine første norske venner – og vice versa.

Denne utviklingen har ikke skjedd av seg selv, men ved at enkeltmennesker har tatt ansvar – i tråd med fotballens grunnleggende verdier om likeverd og fair play. Årets prisvinner er en slik person, han velger å benytte sin posisjon til å sette fotballfellesskapet inn i en større sammenheng.

Styret i Annette Thommessens minnefond er stolte over å kunne tildele årets hederspris 2018 til Ståle Solbakken!

Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984, og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Annette A. Thommessens minnefond og hedersprisen ble opprettet for å hedre hennes minne, og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre.

Les mer om Annette A. Thommessens minnefond og hedersprisen her.

Medieomtale av prisutdelingen:

https://www.dagsavisen.no/sport/far-pris-av-noas-1.1152001

https://www.dagbladet.no/sport/stale-solbakken-fikk-hederspris—jeg-ble-overrasket/69858332

https://www.nettavisen.no/sport/stale-solbakken-hedret-med-inkluderingspris/3423495034.html

https://www.nrk.no/sport/annette-thommessens-hederspris-til-stale-solbakken-1.14062782

https://www.abcnyheter.no/nyheter/sport/2018/06/01/195401677/landslagets-kulturelle-mangfold-gleder-solbakken

http://sport.tv2.dk/fodbold/2018-05-31-solbakken-faar-pris-for-syn-paa-flygtninge-og-asylsoegere

https://www.vg.no/sport/fotball/i/yvrMBe/staale-solbakken-faar-flyktningepris